Daudzās daudzdzīvokļu mājās, ir iespēja savus atkritumus izmest atkritumu vadā, tomēr, aizvien biežāk cilvēki sūdzas, ka šis serviss kļūst aizvien nepieejamāks. Slikta smaka kāpņu telpā, netīras un nolietotas atkritumu lūkas un netīra konteineru novietne - tās ir tikai dažas no problēmām, ar ko ikdienā saskaras ikviens mājas iedzīvotājs.

 

Ventclean piedāvā:

* Atkritumvadu tīrīšana no iekšpuses izmantojot speciālās ierīces un tīrīšanas šķīdumus.

* Atkritumvadu dezinficēšana ar sertificētiem dezinficēšanas šķīdumiem izmantojot speciālās ierīces.

* Atkritumu laukumu tīrīšana un dezinficēšana ar speciāliem mazgāšanas un dezinficēšānas līdzekļiem izmantojot augsta spiediena mazgāšanas ierīces.

* Ventclean specializējas atkritumu vadu tīrīšanā, un spēs atrisināt padarot koplietošanas telpu tīru un drošu.

Iespējams noslēgt ilgtermiņa sadarbības līgumu, uzticot savas mājas atkritumu vadu servisu un apkopi atkritumu vadu speciālistiem. 


Kāpēc tīrīt atkritumu vadus
1. Nepatīkamas smakas novēršana
2. Puvuma un pelējuma novēršana
3. Cilvēkiem bīstamu mikroorganismu iznīcināšana
4. Grauzēju un kukaiņu ierobežošana
5. Atbilstība MK noteikumiem un higiēnas prasību ievērošana


Pamatpakalpojums
1. Atkritumu vadu mazgāšana ar augstspiediena iekārtu
2. Atkritumu vadu dezinfekcija
3. Atkritumu lūku tīrīšana un mazgāšana
4. Atkritumu vada ventilācijas apkope
5. Atkritumu vada aizslēgmehānisma tīrīšana un mazgāšana
6. Konteineru novietnes telpas tīrīšana un mazgāšana
7. Nomazgāto virsmu dezinfekcija

share this item
facebook googleplus linkedin rss twitter youtube